Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Obwieszczenia RI.6733.3.2017.BP 23.10.2017 Obowiązujący Obwieszczenie w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działki nr 476 obręb ewidencyjny Anieliny Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.3.2017 19.10.2017 Obowiązujący Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowyelektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działki nr 476 obręb ewidencyjny Anieliny. Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.4.2016.KK 22.02.2017 Obowiązujący Obwieszczenie – budowa elektroenergetycznej liniii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 332/14, 332/15, 332/16, 332/2, 437 obręb ewidencyjny Sadki Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.3.2016.KK 13.02.2017 Obowiązujący OBWIESZCZENIE – budowa elektroenergetyczna linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 364, 357/2 obręb ewidencyjny Samostrzel Szczegóły
Obwieszczenia RR.6220.6.2016.2017 09.02.2017 Obowiązujący Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa – budowa trzech budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 313/2 i 314 obręb Radzicz Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.3.2016.KK 24.01.2017 Obowiązujący Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 364, 357/2 obręb ew. Samostrzel Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.3.2016.KK 24.01.2017 Obowiązujący Obwieszczenie o wydanych postanowieniach na budowę elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 364, 357/2 obręb ew. Samostrzel Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.4.2016.KK 11.01.2017 Obowiązujący Obwieszczenie w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej na 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.4.2016.KK 11.01.2017 Obowiązujący Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej na 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.3.2016.KK 09.01.2017 Obowiązujący Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działek nr 364, 357/2 obręb ew. Samostrzel Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »