Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady XV/54/2019 28.11.2019 Nieobowiązujący UCHWAŁA NR XV/54/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Śmielin dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Wybitowo położonej na terenie Sołectwa Śmielin Szczegóły
Uchwały Rady XV/53/2019 28.11.2019 Nieobowiązujący UCHWAŁA NR XV/53/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Mrozowo dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Pólko położonej na terenie Sołectwa Mrozowo Szczegóły
Uchwały Rady XV/52/2019 28.11.2019 Nieobowiązujący UCHWAŁA NR XV/52/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Samostrzel dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Borek położonej na terenie Sołectwa Samostrzel Szczegóły
Uchwały Rady XV/51/2019 28.11.2019 Nieobowiązujący UCHWAŁA NR XV/51/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Szczegóły
Uchwały Rady XV/50/2019 28.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XV/50/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” Szczegóły
Uchwały Rady XV/49/2019 28.11.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XV/49/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
Uchwały Rady XIV/48/2019 31.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIV/48/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Szczegóły
Uchwały Rady XIV/47/2019 31.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIV/47/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Sadki Szczegóły
Uchwały Rady XIV/46/2019 31.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIV/46/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 Szczegóły
Uchwały Rady XIV/45/2019 31.10.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR XIV/45/2019 RADY GMINY SADKI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2019 rok Szczegóły
« 1 2 3 29 30 »