Zarządzenie nr 79.2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sadki

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego 79.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Sadki
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 5 i ust. 7 oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust.1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Wójta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian