Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Obwieszczenia RI.6733.5.2021.ES 10.05.2021 Obowiązujący Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr 134,144 obręb ewidencyjny Mrozowo, gm. Sadki. Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.4.2021.ES 28.04.2021 Obowiązujący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nN-0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz przebudowie linii napowietrznej nN-0,4kV Szczegóły
Obwieszczenia RI.6730.23.2021.ES 08.04.2021 Obowiązujący Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku gospodarczo-magazynowego na płody rolne z częścią socjalną w ramach zabudowy zagrodowej, na terenie części działki nr 174 obręb ewidencyjny Sadki, gm. Sadki Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.3.2021.ES 08.04.2021 Obowiązujący Obwieszczenie w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr 70,118/5,120/4 obręb ewidencyjny Sadki, gm. Sadki Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.3.2021.ES 24.03.2021 Obowiązujący Obwieszczenie w sprawie wydanych postanowień dotyczącej zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr 70, 118/5, 120/4 obręb ewidencyjny Sadki, gm. Sadki Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.2.2021.ES 24.03.2021 Obowiązujący Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzonej na wniosek ENEA OPERATOR Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58A, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Nakło, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Damian Jakubowski, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr 383,403 obręb ewidencyjny Samostrzel, gm. Sadki Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.1.2021.ES 24.03.2021 Obowiązujący Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzonej na wniosek ENEA OPERATOR Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58A, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Nakło, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Damian Jakubowski, dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działek nr 221/3,314,315 obręb ewidencyjny Radzicz, gm. Sadki Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.7.2020.ES 24.03.2021 Obowiązujący Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzonej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42 Bydgoszcz Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.3.2017.BP 23.10.2017 Obowiązujący Obwieszczenie w sprawie zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działki nr 476 obręb ewidencyjny Anieliny Szczegóły
Obwieszczenia RI.6733.3.2017 19.10.2017 Obowiązujący Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowyelektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na terenie działki nr 476 obręb ewidencyjny Anieliny. Szczegóły
« 1 2 3 5 6 »