Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady XXXIII/21/2021 29.04.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/21/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Bydgoski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
Uchwały Rady XXXIII/20/2021 29.04.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/20/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadki Szczegóły
Uchwały Rady XXXIII/19/2021 29.04.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/19/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2021–2026 Szczegóły
Uchwały Rady XXXIII/18/2021 29.04.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/18/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2021 rok Szczegóły
Uchwały Rady XXXII/17/2021 25.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXII/17/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Sadki do tworzonego Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz wskazania osoby do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Szczegóły
Uchwały Rady XXXII/16/2021 25.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXII/16/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkach za rok 2020 Szczegóły
Uchwały Rady XXXII/15/2021 25.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXII/15/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Sadki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok Szczegóły
Uchwały Rady XXXII/12/2021 25.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXII/12/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2021 rok Szczegóły
Uchwały Rady XXXII/14/2021 25.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXII/14/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadki w 2021 roku Szczegóły
Uchwały Rady XXXII/13/2021 25.03.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXII/13/2021 RADY GMINY SADKI z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2021–2026 Szczegóły
« 1 2 3 39 40 »