Zarządzenie nr 32.2016 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2015

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2015

zarządzenie 32.2016

sprawozdanie

Załączniki

Informacja z wykonania planu finansowego GOK za 2015 informacja

Informacja z wykonania planu finansowego GBP za 2015 informacja

Informacja z wykonania planu finansowego SPZOZ za 2015 Informacja

 

 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

 

  • Rodzaj aktu prawnego zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 31.03.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 31.03.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 04.04.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 1171
  • Nr aktu prawnego 32.2016
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sadki za rok 2015
  • Podstawa prawna wydania -
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Wójta
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian